X

Android Mail

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w telefonie z systemem Android.

Uwaga! Konfiguracja programu pocztowego może się różnić w zależności od wersji systemu Android oraz producenta telefonu.

Aby przejść do konfiguracji konta e-mail w urządzeniu, należy odnaleźć aplikację, która to umożliwi. Może być ona dostępna po wybraniu ustawień systemu Android, Aplikacji lub też bezpośrednio dostępna na głównym ekranie.
Do skonfigurowania konta pocztowego twojemail@twojadomena.co.uk

  • serwer POP3 i SMTP: informacja w mailu
  • login: twój pełny adres email
  • hasło : takie jak w mailu

Konfiguracja konta pocztowego

Po uruchomieniu aplikacji do obsługi poczty wybieramy opcję Dodaj konto, która umożliwi przejście do formularza dodawania konta e-mail.

Screenshot_20161212-181810

wprowadzamy email oraz hasło i wybieramy opcję ‘Manual Setup’

Po przejściu do pełnego formularza, należy uzupełnić dane swojego konta e-mail. Po wpisaniu nazwy konta pocztowego oraz hasła a następnie przejściu do kolejnego kroku pojawi się możliwość wyboru typu konta.

Screenshot_20161212-181816

Po wyborze konta POP3 przejdziesz do kolejnego etapu konfiguracji.

Screenshot_20161212-181906

Poczta przychodząca oraz poczta wychodząca

Screenshot_20161212-181912 Screenshot_20161212-181929

Jako nazwę użytkownika należy podać pełny adres e-mail.

Jako Serwer poczty przychodzącej e-mail (POP3) oraz Serwer poczty wychodzącej (SMTP) należy podać dane z otrzymanego od nas maila

Zaznacz również opcję, iż serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.

Serwer poczty przychodzącej (POP3)

port– 110

Serwer poczty wychodzącej
port – 587

W kolejnych krokach w zależności od aplikacji do obsługi poczty dostępne mogą być również opcje do konfiguracji własnych ustawień konta pocztowego. Po wybraniu własnych preferencji należy przejść do kolejnego kroku, w którym nastąpi potwierdzenie wprowadzonych danych oraz zakończenie konfiguracji konta pocztowego.

X